Velkommen til Trønderkraft

Trønderkraft er organisert som et aksjeselskap og eid av 12 energiselskap i Midt Norge. Eierselskapene leverer strøm til 117 000 nettkunder. Trønderkraft AS har ingen strømavtaler eller strømkunder. Trønderkraft er et forretningsmessig drevet selskap som bidrar til rasjonelle innkjøp av varer og tjenester for aksjonærene.  Trønderkraft AS inngår avtaler med lang varighet, typisk to år med opsjon på ytterligere to år (1+1). Kjerneområdene til Trønderkraft AS er: Innkjøp, Standardisering og Kompetanseutvikling.

Anskaffelser
Anskaffelsene til Trønderkraft er underlagt Lov om offentlige  anskaffelser  og  forsyningsforskriften. Loven gir føringer for selskapets innkjøpsprosesser. For å effektivisere prosessen er Trønderkraft tilsluttet Sellihca kvalifikasjonsordning.
Kvalifikasjonsordningen annonseres i EU - tidende en gang pr år, slik at leverandørmarkedet innformeres om ordningen.
Trønderkraft benytter Sellihca som sin leverandørdatabase, hvor tilbyderliste etableres ved anskaffelsesbehov ved definerte søk i databasen.
Leverandører som vil være med på tilbyderlister må være registrert i Sellihca etter bestemte kriterier.

Nyheter

LOGG INN
Logg inn for tilgang til lukkede sider
Brukernavn:                   Passord:
   
NYHETER
TEKNISK INFORMASJON
Teknisk informasjon
Les mer her
BLOGG
Bloggen er tenkt brukt til diskusjoner på aktuelle tema!
Klikk deg inn på bloggen her
KOMPETANSE
Nytt kursprogram 
Les mer her
© NEAS Alle rettigheter • Tlf: 71 56 55 00 • E-post: sveinv@neas.mr.no